Hae koiran nimellä:
Koiria syömässä

Collikka – Collieiden terveystietokannan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste
Laadittu: 14.3.2009

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Collieyhdistys ry:n jalostustoimikunta
siht. Monica Hanstén
Papinmäentie 6, 00630 Helsinki
050 339 7366
jalostustoimikunta(at)collieyhdistys.fi

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:

siht. Monica Hanstén
Papinmäentie 6, 00630 Helsinki
050 339 7366
jalostustoimikunta(at)collieyhdistys.fi

3. Rekisterin nimi

Collikka-palvelun jäsenrekisteri.

4. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoituksena on toimia on Suomen Collieyhdistys ry:n jalostustoimikunnan ylläpitämän terveystietokannan jäsenrekisterinä. Tietoja käytetään käyttäjien tunnistamiseen sekä yhteydenottoon tarvittaessa. Tietoja käytetään myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteröitymislomakkeen tiedot:
Käyttäjän nimi
Käyttäjän sähköpostiosoite
Käyttäjän puhelinnumero

6. Tietojen lähde:

Rekisterin tiedot saadaan käyttäjältä itseltään käyttäjän rekisteröityessä terveystietokantaan tai käyttäjätietojen muokkauksen aikana.

7. Tietojen luovutus ulkopuolisille

Rekisterissä olevia tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin, kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää.

8. Tietojen poistaminen rekisteristä

Lähtökohtaisesti käyttäjätilejä ei poisteta järjestelmästä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Jäsentiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa palvelimella olevassa tietokannassa. Niihin pääsee käsiksi vain palvelun ylläpitotunnuksilla, tai käyttäjän omilla tunnuksilla.